Mirador Pou de gel de Lanaja

 

El pou, de forma cilíndrica i construït en sillarejo de calcària bé, és de grans dimensions, amb més de 6 metres de diàmetre i 20 d'altura aproximadament, podent albergar doncs un important volum de material gèlid. Es cobreix amb una falsa cúpula en la part superior s'obria un òcul, on es tirava la neu, avui encegat amb ciment.

 

Elpozo és al SASO, un monticle que domina tot el poble i antigament es va utilitzar per conservar el gel que es recollia en l'època hivernal per després ser aprofitat la resta de l'any.

 

El mirador es troba en un dels diversos enclavaments relacionats amb l'aigua que té la localitat (pou de gel, la canella, assut de Bastarás). Es troba sobre el propi enclavament i el seu respirador, i al costat de la carretera. Les vistes, a més de tenir el poble als nostres peus, són sobre el saso de la localitat, i a el fons, la serra.

 

Cúpula de el pou vista des de l'interior

Va circular a la volta

Detall de l'alineació de les pedres

El pou de Lanaja constitueix un clar exemple de l'arquitectura tradicional de la regió i és un exemple de recuperació de patrimoni. Fa alguns anys l'ajuntament va començar les tasques de restauració.

 

Aquest pou està assentat sobre una base subterrània de planta circular i parets de maçoneria elaborades amb pedra local inserides de manera lineal amb argamassa. A la part superior les pedres van encaixant unes amb les altres i van sobresortint cap a la part central per donar lloc a una magnífica volta circular la qual deixa veure en la seva part central una finestra arrodonida o va de 1,62 m de diàmetre la qual servia per la ventilació i il·luminació de l'així com per facilitar les tasques d'ompliment extracció de el pou. 

En la base del pozo existe un pequeño túnel excavado en la roca que hacía la función de desagüe ya que por ahí se evacuaban las aguas que se derretía y se evitaba que ésta entrase en contacto con el hielo, lo que mermaría el tiempo de conservación.

Base circular del pozo

Per accedir al seu interior disposa d'un passadís de 6 metres de longitud amb orientació cap al sud i que desemboca en una porta situada a nivell de la mitjana alçada de el pou, amb la reforma s'ha instal·lat una escala en caragol que permet arribar a el fons de el pou.

 

Escala d'accés i a l'esquerra el túnel de desguàs

 

Magatzem de gel

 

Més o menys al començament de novembre quan es donaven les primeres gelades es preparava el pou. Es construïen basses en els voltants per després amb les gelades l'aigua convertida en gel es traslladava a el pou. A la base de el pou estaven situats uns suports de pedra i sobre la mateixa un empostissat de fusta i branques constituint una plataforma on es recolzava el gel i la neu. Un cop introduït el gel aquest es trepitjava per compactar.

 

Les capes de gel compactat tenien un gruix d'aproximadament 50 cm i es cobria amb una nova capa de branques i herba, d'aquesta manera s'anaven apilant diverses capes de gel fins que s'omplia el pou i era en aquest moment ja quan es cobria el va i de tancaven les portes d'accés.

 

La venda de gel als pobladors es realitzava en el propi pou, un cop entrada la primavera era quan començava el procés d'extracció. El gel es tallava en blocs i s'introduïen en uns recipients de fusta especials que li donava la forma pans.

com arribar des Ballobar